Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) ilgili maddeleri kapsamında kişisel verilerinizin Özel British Point Yabancı Dil Kursu olarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

  • Adım, Soyadım,
  • TC Kimlik numaram,
  • İkamet adresim,
  • Telefon numaram ve e-posta adresim,
  • HES kodum
  • Pasaport ve ikamet kartı (yabancı uyruklular için)

Yukarıda belirtilen verilerimin www.britishpoint.com.tr web sitemiz, telefon, posta, e-posta, whatsapp, fotokopi ve basılı dokümanlar yoluyla toplanmasını, işlenmesini, depolanmasını;

  • İlgili resmi adli ve idari makamlarla,
  • Mali ve hukuki vekillerimizle,
  • Çalışanlarımız ve öğretmenlerimizle paylaşılmasını